• Thông dụng

  Danh từ

  Herbsimmering pot
  curved-tipped scimitar

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ultra
  băng siêu rộng
  Ultra-Wideband (UWB)
  bộ chuyển đổi siêu cao tần
  ultra-high frequency converter
  Bộ tạo dao động bằng Rubidi siêu ổn định
  Rubidium Ultra Stable Oscillator (RUSO)
  chất lượng siêu cao
  Ultra High Quality (imagetechnology) (UHQ)
  dải siêu tần
  ultra-high frequency band
  kết cuối độ mở siêu nhỏ
  Ultra Small Aperture Terminal (USAT)
  không gian siêu phi Ơclit
  ultra non-euclidian space
  máy phát sóng siêu cao tần
  ultra-high frequency generator
  máy tính siêu nhẹ
  ultra-light computer
  ngôn ngữ bậc siêu cao
  UHLL (ultra-high-Level language)
  ngôn ngữ bậc siêu cao
  ultra-high-Level language (VHLL)
  nơtron siêu lạnh
  Ultra Cold Neutron (UCN)
  phân tích siêu vi lượng
  ultra-microanalysis
  siêu cao tần
  UHF (ultra-high frequency)
  siêu cao tần
  ultra-high frequency (UHF)
  siêu nhỏ
  ultra-small
  siêu tinh khiết
  ultra-pure
  siêu tốc độ
  ultra high speed
  sự (quay) siêu ly tâm
  ultra-centrifugation
  sự siêu lọc
  ultra filtration
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  ULSI (ultra-large scale integration)
  sự tích hợp cỡ siêu lớn
  ultra-large scale integration (VLSI)
  tần số siêu thấp
  ultra-low frequency
  thuộc siêu âm
  ultra-red
  tia siêu gamma
  ultra-gamma ray
  tích hợp quy siêu lớn
  Ultra Large Scale Integration (ULSI)
  điện áp siêu cao
  UHV (ultra-high voltage)
  điện áp siêu cao
  ultra-high voltage (UHV)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  extra
  siêu cấp
  extra extra
  siêu lợi nhuận
  extra profit
  siêu siêu đẳng
  extra extra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X