• Thông dụng

  Tính từ & động từ

  (To be) embittered, (to be) weary
  tâm trạng chán chường
  an embittered heart
  chán chường cuộc sống
  to be weary with the life in the old times

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X