• Thông dụng

  Động từ

  To be satiated with, to be tired of
  chán thịt mỡ
  to be satiated with fat meat
  ngủ đến chán mắt
  to have slept oneself to satiety, to have slept one's heart content
  cảnh đẹp như tranh mắt nhìn không chán
  the landscape was as beautiful as a painting, so their eyes were not tired of looking at it
  To be disgusted with
  chán cuộc sống dễ dàng nhưng quá buồn tẻ
  to be disgusted with such an easy but too humdrum life
  chán đến mang tai
  to be fed up with

  Tính từ

  Dull
  vở kịch ấy chán quá
  that play was too dull
  cảnh chợ chiều chán ngắt
  the sight of the late afternoon market was pretty dull
  anh ta nói chuyện nghe chán phè
  it is very dull to listen to him telling stories
  Plenty enough, still plenty..
  chán người còn hơn ta
  plenty enough people are better than we
  người ta họp chán rồi mới thấy anh ta đến
  he turned up only when the meeting had lasted plenty long enough
  Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán So với ông Bành vẫn thiếu niên
  Still green enough at sixty, One is only a youngster compared with Methuselah
  chán mớ đời
  what a nuisance!
  chán như cơm nếp nát
  tasteless like sticky rice, dull as ditch-water

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X