• Thông dụng

  Danh từ.

  Gruel, soup
  cháo
  fish gruel
  cháo lòng
  chitterling gruel
  màu cháo lòng
  chitterling gruel coloured, dirty grey
  thuộc như cháo
  to know by heart, to have at one's fingertips

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X