• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arch abutment
  breast abutment
  haunch
  heel
  heel post
  impost
  springing
  trung tâm chân vòm
  center (ofspringing)
  đường chân vòm
  springing line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X