• Thông dụng

  Danh từ

  Pagoda
  chùa nát bụt vàng chùa rách bụt vàng
  a golden Buddha in a dilapidated pagoda
  vắng như chùa Đanh
  unpopulated like the desert

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X