• Thông dụng

  Danh từ.

  Buddha
  lành như bụt
  kind like Buddha
  bụt nhà không thiêng
  a prophet is not without honour save in his own country

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X