• Thông dụng

  Danh từ.

  Basin, pot
  chậu thau
  a copper basin
  chậu giặt
  a washing basin.
  một chậu nước
  a basin of water
  chậu hoa
  a flower-pot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X