• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  normal response mode
  đặt chế độ đáp ứng chuẩn
  set normal response mode (SNRM)
  đặt chế độ đáp ứng chuẩn
  SNRM (setnormal response mode)
  NRM (normal response mode)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X