• Thông dụng

  Động từ

  To manufacture
  chế tạo nhiều máy móc
  to manufacture a lot of machinery

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  create
  fabricate
  fabrication, manufaction
  process
  treat

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  adulterate
  fabrication
  manufacture
  manufactures
  manufacturing
  produce
  put out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X