• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acid-proof
  gạch chịu được axit
  acid-proof brick
  sơn bóng chịu được axit
  acid-proof varnish
  sơn chịu được axit
  acid-proof paint
  vécni chịu được axit
  acid-proof varnish
  đất chịu được axit
  acid-proof soil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X