• Thông dụng

  Động từ

  To choose, to select, to pick out
  chọn nghề
  to choose a career
  chọn mặt gửi vàng
  try before you trust

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X