• Thông dụng

  Danh từ

  Shoot, bud
  đâm chồi nẩy lộc
  buds and shoots burst
  chồi rễ
  a sucker

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X