• Thông dụng

  Bounce.
  Tung quả bóng lên cho rơi xuống rồi nẩy lên
  To throw a ball into the air so that it will come down and bounce up again.
  Gật nẩy mình
  To startle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X