• Thông dụng

  Tính từ

  Squatting
  ngồi chồm chỗm xem chọi
  to sit squatting and look at a cock-fight, to look squatting at a cock-fight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X