• Thông dụng

  Động từ & tính từ

  (To be) half-serious and half-joking (in one's speech or behaviour)
  quen thói chớt nhả với phụ nữ
  to be in the habit of being half-serious and half-joking with women, to have a half-serious and half-joking way with women

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X