• Thông dụng

  Spit out.
  Ăn nhả xương
  To Spit out bones while eating fish.
  Discharges, cough out.
  Ông sưởi nhả khói
  The chimney discharges smoke.
  Nhả tiền ra
  To cough out money.
  Come unstuck, do not stick any longer.
  Too familiar.
  Nói nhả
  To speak in too familiar way.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X