• Thông dụng

  To have a wink of sleep, to sleep a wink
  vừa mới chợp được một đã gáy
  he had just a wink of sleep when the cock crowed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X