• Thông dụng

  To mitigate one's shame
  cười chữa thẹn
  to smile and mitigate one's shame, to try to mitigate one's shame with a smile
  nói vài câu chữa thẹn
  to try to mitigate one's shame with a few sentences; to say a few sentences in extenuation of one's conduct (words)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X