• Thông dụng

  Động từ

  To cure, to treat, to correct, to repair
  phòng bệnh hơn chữa bệnh
  prevention is better than cure
  chữa thuốc nam
  to treat (a disease) by galenical medicine (with herbs)
  chữa lỗi in sai
  to correct misprints
  thợ chữa đồng hồ
  a watchmaker
  xe chữa cháy
  a fire-engine
  To alter, to doctor
  chữa áo dài thành áo mi
  to alter a tunic into a shirt
  chữa sổ sách
  to doctor books
  lỡ lời vội nói chữa
  to hurriedly correct a slip of the tongue
  lợn lành chữa thành lợn què
  not to leave well alone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X