• Thông dụng

  To enrol students
  trường đang chiêu sinh
  the school was enrolling students
  chiêu sinh chưa đủ số
  the enrolment is still wide of the mark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X