• Thông dụng

  Động từ
  to give birth to
  to produce, yield
  to turn
  Danh từ, tính từ
  life; living; alive

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  birth
  liệt tổn thương khi sinh
  birth palsy
  quá trình toàn sinh
  birth process
  quốc tịch khi sinh
  nationality at birth
  sinh non
  premature birth
  sinh sau khi chết (sinh một đứa trẻ bằng cách mổ lấy thai sau khi người mẹ chết)
  posthumous birth
  thống tỷ lệ sinh
  birth statistics
  thương tổn khi sinh
  birth injury
  tỷ lệ sinh sản, tỷ suất sinh
  birth rate
  tỷ lệ sinh đẻ
  birth rate
  breed
  generate
  sinh ra một sự kiện
  to generate an event
  vận tải phát sinh
  traffic generate
  generating
  bộ chuyển đổi tự sinh
  self-generating transducer
  bộ sinh
  generating program
  cặp sinh
  generating pair
  chương trình sinh
  generating program
  hàm sinh
  generating function
  hàm sinh các momen
  moment generating function
  hàm sinh các mômen
  moment generating function
  hàm sinh tích lũy
  cumulant generating function
  hàm sinh tích lũy
  cumulation generating function
  hàm sinh tích lũy
  cumulative generating function
  khu vực sinh sống
  generating area
  phần tử sinh
  generating element
  sinh nhiệt
  heat-generating
  thủ tục sinh
  generating routine
  tự sinh
  auto-generating
  tự sinh
  self-generating
  vòng (tròn) sinh
  generating circle
  đa thức phát sinh
  generating polynomial
  đoạn chương trình sinh
  generating routine
  đường sinh
  generating curve
  đường sinh
  generating line
  đường sinh của vòm
  vault generating line
  đường tròn sinh
  generating circle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X