• Thông dụng

  Danh từ

  Branch
  chi cục thống
  a branch of the Statistic Board

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  branch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X