• Thông dụng

  Danh từ

  Limb, leg
  hai chi trước của ngựa
  the forelegs of a horse
  Line of descent
  cùng họ nhưng khác chi
  to be of the same descent but by a different line, to be a collateral to (another)
  Địa chi Earth's Stem
  Xem chữ chi

  Động từ

  To spend (money from a fund, budget), to pay out, to disburse
  tiền chi cho sản xuất
  spending on production
  tăng thu giảm chi
  to increase the income, to cut down the spending (the outlay)

  Đại từ

  Any, whatever
  việc chi lợi nước thì làm
  to do whatever is useful to the country

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X