• Thông dụng

  Động từ

  To polish
  chuốt đôi đũa
  to polish a pair of chopsticks
  chuốt câu văn
  to polish a sentence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X