• Thông dụng

  Động từ.

  To dare; to be bold enought to.
  dám nghĩ dám làm
  to dare to think and to dare to act.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dare
  vinegar

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breakstone
  burr
  crushed aggregate
  gravel
  small stone
  bar
  baulk
  beam
  beams
  bearer
  bolster
  boom
  carrier
  frame
  girder
  girder, beam
  joist
  sill
  square sawn timber
  squared timber
  summer

  Giải thích VN: Một hoặc dầm chính dỡ [[trụ. ]]

  Giải thích EN: A main beam or girder, such as one spanning girts to support joists. Also, summertree.

  summer tree
  trim
  trussing
  knot
  mile

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  macerate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X