• Thông dụng

  Động từ.

  To offer ; to present.
  dâng hoa
  to offer flowers respecfully.
  To rise; to run high.
  nước suối dâng lên
  the stream level rose high.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X