• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mass flow
  tốc độ dòng chất
  mass flow rate
  mass flux
  mật độ dòng chất
  mass flux density

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X