• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  scan line
  thời gian dòng quét tối thiểu
  Minimum Scan Line Time (MSLT)
  scanning beam
  scanning line
  tần số dòng quét
  scanning line frequency
  tổng độ dài dòng quét
  Total Scanning Line-Length (TLL)
  độ dài dòng quét sử dụng được
  Usable Scanning Line-Length (ULL)
  sweep current

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X