• Thông dụng

  Danh từ

  Dish; plate
  dĩa
  plate of fish
  Discus
  môn ném dĩa
  the discus throw
  Disk; disc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X