• Thông dụng

  Comfortably off, having more than enough.
  Tiền của dật
  to have more than enough money.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  easy money
  glut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X