• Thông dụng

  Động từ.

  To teach; to train; to educate.
  to teach Vietnamese. dạy tiếng việt
  to teach swimming. dạy bơi

  Danh Từ

  Thầy/cô dạy bơi
  swimming teacher
  Công việc dạy bơi
  swimming teaching job

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X