• Thông dụng

  Danh từ.

  Oil.
  giếng dầu
  oil-well

  Trạng ngữ.

  Though; although; even if; however.
  dầu đường xa đi nữa
  what though the way belong!
  Đổ thêm dầu vào lửa (thành ngữ)
  Add fuel to the fire
  Fan the flame

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X