• Thông dụng

  More.
  hơn nữa
  moreover.
  Further.
  tôi không biết hơn thế nữa
  I don't know any further
  Besides.
  còn nhiều hơn thế nữa
  Many more besides.
  Another.
  một tách phê nữa
  Another a cup of coffee.
  Again; else.
  còn nhiều nữa
  much else.
  Long.
  tôi không thể đợi được nữa
  I can't wait any longer.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  more

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  moiety

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X