• Thông dụng

  (sinh vật) Heterotrophic.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  allotrophic
  heterotrophic
  sinh vật dị dưỡng
  heterotrophic organism
  vi sinh vật dị dưỡng
  heterotrophic microorganism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X