• Thông dụng

  Danh từ

  Ramp
  Slope; incline
  đường dốc
  sloping street
  Tính từ
  sloping

  Động từ

  To slope; to dip
  đường hơi dốc
  The road dipped a little
  To empty; to turn upside down
  dốc túi
  to empty one's pockets of their contents

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X