• Thông dụng

  Tính từ

  Unfinished; un completed
  bỏ dở
  to leave unfinished
  Bad; dull; not good
  đồ ăn dở
  Bad food
  Incapable; unskillful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X