• Thông dụng

  Danh từ.

  Wrinkled skin.
  tóc bạc da mồi
  having white hair and wrinkled skin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X