• Thông dụng

  Danh từ

  Silver
  thợ bạc
  a silversmith
  nhẫn bạc
  a silver ring
  Piastre
  vài chục bạc
  a few scores of piastres
  ba trăm bạc
  three hundred piastres
  Money gamble
  đánh bạc
  to gamble
  con bạc
  a gambler

  Tính từ

  Silver, silvery, hoary
  vầng mây bạc
  a silvery cloud
  ánh trăng bạc
  silvery moonlight
  chòm râu bạc
  a silver beard
  đầu đóm bạc
  a hoary head
  mái tóc bạc phơ
  a snow-white head of hair
  Faded
  chiếc áo nâu bạc phếch
  a faded brown jacket
  Precarious
  mệnh bạc
  a precarious destiny
  Scanty, meager
  lễ bạc
  meager offerings, scanty gifts
  Ungrateful, inconstant
  ăn bạc
  to behave with ingratitude, to behave with inconstancy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X