• Thông dụng

  Danh từ.
  (Bot) banyan-tree
  skin; derm.
  Hide; leather; pelt.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  felt
  yes

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cutis
  leather

  Giải thích VN: Da động vật đã thuộc, được xử bằng phản ứng của tannin hoặc các quá trình khác để làm cho mềm dẻo; được ứng dụng rộng rãi từ thời xa xưa làm giày, dây lưng, găng tay, áo choàng, các loại khác. Da sống từ gia súc được sử dụng làm nguyên liệu rộng rãi nhất; những loại khác gồm cừu, lợn, mập, các loài [[sát. ]]

  Giải thích EN: A dressed animal skin, cured by the action of tannins or other processes to make it soft and flexible; widely used since ancient times for shoes, belts, gloves, outer clothing, and many other items. Hides from cattle are the most widely used source; others include sheep, pigs, sharks, and reptiles.

  peau
  skin
  tegument

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dermis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X