• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  characteristic vibration
  natural oscillation
  natural vibration
  tần số dao động riêng
  natural-vibration frequency
  normal mode

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X