• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aqueous salt solution
  brine
  dung dịch nước muối NaCl
  sodium chloride brine
  brine reservoir
  brine solution
  salina
  saline solution
  salt solution
  water-salt solution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X