• Thông dụng

  Tolerate, be tolerant toward, leav unpunished.
  Độ lượng dung người
  To show tolerance toward people.
  Tội ác trời không dung
  Crimes which Heaven will not leav unpunished, crimes which make stone cry out.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X