• Thông dụng

  Danh từ

  Younger brother; younger sister
  chị em
  sisters
  I, me

  Tính từ

  Small; smaller
  buồng cau chị buồng cau em
  Big bunch and small bunch of areca-nuts

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X