• Thông dụng

  Faugh!
  Eo ôi! Kia con sâu róm!
  Faugh! There is a caterpillar!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X