• Thông dụng

  Động từ

  To glue; to fasten; to stick
  gắn lại một vật bể
  to glue up a broken object

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X