• Thông dụng

  Danh từ

  (Bot) flax
  hột gai
  flax-seed
  Thorn; prickle
  cành hồng đầy gai
  A rose sprig full of thorns
  Bard; tread
  dây kẽm gai
  barbed wire

  Động từ

  To offend; to shock
  gai mắt
  to offend the eye

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  scratch

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  papilla
  spina
  spine
  engage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X