• Thông dụng

  Danh từ

  Branch, twig, sprig
  cành cây
  a branch of tree
  cành hoa
  a sprig of flowers
  cành vàng ngọc
  royal or aristocratic blood, blue blood, high-born

  Tính từ

  Surfeited
  ăn no cành
  to be surfeited with food, to have eaten more than one's fill

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X