• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  gamma
  hàm gama
  gamma function
  phân phối gama
  gamma distribution
  sự hiệu chỉnh gama
  gamma correction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X