• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  price of a stock
  share price
  chỉ số giá cổ phiếu
  share price index

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X